گالری تصاویر شهرستان جوین

جوین، نگین سبز خراسان رضوی


DSCN9795.jpg
مغز هندوانه آجیلی693 مشاهدهmodir
DSCN9798.jpg
تخمه هندوانه آجیلی (ژاپنی)705 مشاهدهmodir
DSCN9799.jpg
درآوردن تخمه از هندوانه643 مشاهدهmodir
DSCN9800.jpg
جداسازی مغز هندوانه از تخمه718 مشاهدهmodir
DSCN9802.jpg
پوست و مغز هندوانه894 مشاهدهمتاسفانه به دلیل عدم اطلاع و آموزش کشاورزان از خواص این میوه پر ارزش، مغز هندوانه آجیلی به همراه پوست بعد از جداسازی دور ریخته می شود.

البته در بهترین حالت تازه یا خشک شده آن را به مصرف دامها می رسانند.
modir
DSCN9803.jpg
تخمه هندوانه آجیلی (ژاپنی)546 مشاهدهmodir
DSCN9804.jpg
تخمه هندوانه پس از جداسازی از مغزها در آبکش545 مشاهدهmodir
IMG_0343.jpg
پوست خشک شده هندوانه 607 مشاهدهقسمتی از پوست هندوانه بعد از جداسازی دانه بصورت تازه به مصرف دام می رسد و بخشی از آن نیز بعد از خشک شدن در معرض آفتاب خوراک مقوی و خوبی برای دامداران می باشد.
هر چند که خیلی از مردم نیز حوصله نگهداری و خشک کردن آنها را ندارند و آن را دور می ریزند.
modir
waterlemon-2.jpg
برداشت هندوانه آجیلی - دیم605 مشاهدهmodir
Watermelon-FARM.jpg
مزرعه هندوانه آجیلی - کاشت دیم552 مشاهدهmodir
Watermelon.jpg
تخمه هندوانه آجیلی (ژاپنی) - خشک شده596 مشاهدهmodir
watermelons.jpg
هندوانه های برداشت شده493 مشاهدهmodir
13 فایل در 2 صفحه 1