گالری تصاویر شهرستان جوین

جوین، نگین سبز خراسان رضوی


DSCN9795.jpg
مغز هندوانه آجیلی649 مشاهدهmodir
DSCN9798.jpg
تخمه هندوانه آجیلی (ژاپنی)641 مشاهدهmodir
DSCN9799.jpg
درآوردن تخمه از هندوانه596 مشاهدهmodir
DSCN9800.jpg
جداسازی مغز هندوانه از تخمه648 مشاهدهmodir
DSCN9802.jpg
پوست و مغز هندوانه807 مشاهدهمتاسفانه به دلیل عدم اطلاع و آموزش کشاورزان از خواص این میوه پر ارزش، مغز هندوانه آجیلی به همراه پوست بعد از جداسازی دور ریخته می شود.

البته در بهترین حالت تازه یا خشک شده آن را به مصرف دامها می رسانند.
modir
DSCN9803.jpg
تخمه هندوانه آجیلی (ژاپنی)512 مشاهدهmodir
DSCN9804.jpg
تخمه هندوانه پس از جداسازی از مغزها در آبکش507 مشاهدهmodir
IMG_0343.jpg
پوست خشک شده هندوانه 557 مشاهدهقسمتی از پوست هندوانه بعد از جداسازی دانه بصورت تازه به مصرف دام می رسد و بخشی از آن نیز بعد از خشک شدن در معرض آفتاب خوراک مقوی و خوبی برای دامداران می باشد.
هر چند که خیلی از مردم نیز حوصله نگهداری و خشک کردن آنها را ندارند و آن را دور می ریزند.
modir
waterlemon-2.jpg
برداشت هندوانه آجیلی - دیم558 مشاهدهmodir
Watermelon-FARM.jpg
مزرعه هندوانه آجیلی - کاشت دیم513 مشاهدهmodir
Watermelon.jpg
تخمه هندوانه آجیلی (ژاپنی) - خشک شده547 مشاهدهmodir
watermelons.jpg
هندوانه های برداشت شده451 مشاهدهmodir
13 فایل در 2 صفحه 1