گالری تصاویر شهرستان جوین

جوین، نگین سبز خراسان رضوی


DSCN9795.jpg
مغز هندوانه آجیلی1045 مشاهدهmodir
DSCN9798.jpg
تخمه هندوانه آجیلی (ژاپنی)1103 مشاهدهmodir
DSCN9799.jpg
درآوردن تخمه از هندوانه944 مشاهدهmodir
DSCN9800.jpg
جداسازی مغز هندوانه از تخمه1132 مشاهدهmodir
DSCN9802.jpg
پوست و مغز هندوانه1384 مشاهدهمتاسفانه به دلیل عدم اطلاع و آموزش کشاورزان از خواص این میوه پر ارزش، مغز هندوانه آجیلی به همراه پوست بعد از جداسازی دور ریخته می شود.

البته در بهترین حالت تازه یا خشک شده آن را به مصرف دامها می رسانند.
modir
DSCN9803.jpg
تخمه هندوانه آجیلی (ژاپنی)842 مشاهدهmodir
DSCN9804.jpg
تخمه هندوانه پس از جداسازی از مغزها در آبکش832 مشاهدهmodir
IMG_0343.jpg
پوست خشک شده هندوانه 908 مشاهدهقسمتی از پوست هندوانه بعد از جداسازی دانه بصورت تازه به مصرف دام می رسد و بخشی از آن نیز بعد از خشک شدن در معرض آفتاب خوراک مقوی و خوبی برای دامداران می باشد.
هر چند که خیلی از مردم نیز حوصله نگهداری و خشک کردن آنها را ندارند و آن را دور می ریزند.
modir
waterlemon-2.jpg
برداشت هندوانه آجیلی - دیم919 مشاهدهmodir
Watermelon-FARM.jpg
مزرعه هندوانه آجیلی - کاشت دیم858 مشاهدهmodir
Watermelon.jpg
تخمه هندوانه آجیلی (ژاپنی) - خشک شده891 مشاهدهmodir
watermelons.jpg
هندوانه های برداشت شده760 مشاهدهmodir
13 فایل در 2 صفحه 1